• THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ NÉN (SUTO-iTEC)

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ NÉN (SUTO-iTEC)

Bộ xác định rò rỉ khí nén bằng siêu âm, có định hướng laze, thuận lợi cho xác định các vị trí trên cao hoặc xa. 

XUẤT XỨ BỘ PHÁT HIỆN RÒ RỈ

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)

  • Thiết Bị Phát Hiện Rò Rỉ Khí Nén S531

    Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

    <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Ph&aacute;t Hiện R&ograve; Rỉ Kh&iacute; N&eacute;n S531&nbsp;</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

  • THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ NÉN S530 (SUTO-ITEC)

    Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

    <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">S530 l&agrave; bộ x&aacute;c định r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n bằng si&ecirc;u &acirc;m, c&oacute; định hướng laze, thuận lợi cho x&aacute;c định c&aacute;c vị tr&iacute; tr&ecirc;n cao hoặc xa.</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">Ứng dụng: </p> <p style="text-align: justify;">&bull; Ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ trong kh&iacute; n&eacute;n, chất l&agrave;m lạnh</p> <p style="text-align: justify;">&bull; Kiểm tra c&aacute;ch điện của cửa ra v&agrave;o v&agrave; cửa sổ.</p> <p style="text-align: justify;">&bull; Ph&aacute;t hiện xả điện một phần g&acirc;y ra thiệt hại tr&ecirc;n c&aacute;ch nhiệt.</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin