• Thiết bị hãng Sanko

 • Máy đo độ dày lớp phủ, Pro-1, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

  <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">M&aacute;y đo chiều d&agrave;y lớp phủ</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Model : Pro-1</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">H&atilde;ng sản xuất : Sanko</p>

 • Máy đo độ ẩm MR-300, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy đo độ ẩm AQ-30 , Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy đo độ dày lớp phủ, SWT-7000ⅢN, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

  <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">M&aacute;y đo chiều d&agrave;y lớp phủ</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Model : Pro-1</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">H&atilde;ng sản xuất : Sanko</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM
Đăng ký nhận tin