• Thiết Bị Đo Độ Rung

Thiết Bị Đo Độ Rung/ Máy Đo Độ Rung

TTECH chuyên cung câp thiết bị đo độ rung, máy đo độ rung của các hãng nổi tiếng trên thế giới

Yêu cầu giá tốt thiết bị đo độ rung

Tell: 0948 007 822; email: yen@ttech.vn

 • Máy đo độ rung RION VM-83

  Mã sản phẩm: RION-NHẬT

 • Máy đo độ rung 3 chiều RION VM-54

  Mã sản phẩm: RION-NHẬT

 • Máy đo độ rung cầm tay RION VM-82A

  Mã sản phẩm: VM-82A

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ rung Rion VM-82A</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Model:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px; font-family: arial;">VM-82A;&nbsp;</span></span></strong><strong style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng : Rion - Nhật</span></strong></span></p> <p><strong style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"></span></strong></p> <strong style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&aacute;y đo độ rung Rion VM-82A được thiết kế chủ yếu để bảo tr&igrave; v&agrave; kiểm tra</span><br /> </span></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">m&aacute;y m&oacute;c c&ocirc;ng&nbsp;nghiệp,&nbsp;đặc biệt ch&uacute; trọng đến m&aacute;y m&oacute;c quay. C&oacute; thể dễ</span></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">d&agrave;ng đo gia tốc rung, vận&nbsp;tốc rung v&agrave; bi&ecirc;n độ rung bằng dải tần ph&ugrave; hợp,</span></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">cho ph&eacute;p đ&aacute;nh gi&aacute; to&agrave;n&nbsp;diện v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c rung động của m&aacute;y.</span></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ nhớ b&ecirc;n trong của m&aacute;y cho ph&eacute;p lưu 1000 c&aacute;c gi&aacute; trị đo.</span></strong></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cung cấp: Pin hoặc AC Adapter(phụ kiện t&ugrave;y chọn)</span></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 171.5 (H) &times; 74 (W) &times; 25.5 (D) mm.</span></p> <p style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 270g</span><span style="font-size: 12px;">.</span></p> </strong> <p><strong style="font-family: arial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px;"></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin