• BỘ XẢ NƯỚC NGƯNG OMEGA-AIR

 • Bộ Xả Nước Cơ AOK 50B (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Xả Nước Ngưng Tự Động AOK50B OMEGA-AIR</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p>Vật liệu bằng nh&ocirc;m</p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 50ba</strong>r</p> <p>Lưu lượng xả: 145 lit/h</p> <p>Kết nối ren: G 1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện TD16M (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Xả Nước Ngưng Tự Động Bằng Điện TD 16M OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</p> <p>Vật liệu bằng nh&ocirc;m</p> <p>&Aacute;p suất max: 16ba<span style="font-size: 12px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">r</span></p> <p>Lưu lượng xả: 144 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; R1/2"</p> <p>Kết nối ren đầu ra&nbsp; &nbsp;:&nbsp; R1/4"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 115V; 230V</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • Bộ Xả Nước Tự Động AOK16F

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="color: #ff0000;">Bộ Xả Nước Tự Động AOK 16F OMEGA-AIR</span></strong></h2> <strong> <p><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #808080; background-color: #ffffff; display: inline !important;"><strong>&Aacute;p suất hoạt động: 16bar</strong></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #808080; background-color: #ffffff;"><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #808080; background-color: #ffffff;"><strong>Kết nổi ren:&nbsp; 1/8"</strong></p> </strong>

 • Bộ xả ngưng khí nén Electronic condensate drain

  Mã sản phẩm: 16 bar

  CDi16B is designed for fully automatic discharging of condensate or anyother non-aggressive fluid from compressed air system. The unit can be installed as external drain on any application specified below. Condensate accumulates in the collecting vessel and when the level is high enough condensate is being discharged from the system without any air losses. Electronic control system has a precise capacitive level sensor through which is controlled solenoid piston valve.A special self-cleaning piston valves prevents disturbing the function of CDi16B caused by debris. Cdi16B is also equipped with operation alarm, led indicator and test button.

 • Bộ Xả Nước Cơ MCD-B

  Mã sản phẩm: 16 bar

 • Bộ Xả Nước Tự Động Cơ AOK 16B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  Bộ Xả Nước Ngưng Tự Động AOK 16B OMEGA-AIR&nbsp; <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU) </p> <p>Nhiệt độ: 1,5...65oC</p> <p> </p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p> </p> <p>Trọng lượng 0,04kg</p> <p> </p> <p>Kết nối ren: G 1/2"</p> <p> </p> <p>M&ocirc;i chất xả: kh&iacute;, nước, dầu</p>

 • Bộ Xả Nước Cơ MCD (20bar)

  Mã sản phẩm: 20 bar

 • Bộ Xả Nước Tự Động Cơ AOK 20B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR (áp 20bar)

  <p><strong>BỘ XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG CƠ AOK 20B</strong></p> <p><strong><strong>H&atilde;ng Omega-air (Sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong><br /> </strong></p> <p>Vật liệu băng nh&ocirc;m.</p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20bar</strong></p> <p>Lưu lượng xả: 167 lit/h</p> <p>Kết nối ren: G 1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p>

 • Bộ Xả Nước Bằng Điện EMD12-230V

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>Bộ Xả Nước Ngưng Tự Động Bằng Điện EMD12-230V OMEGA-AIR</strong></p> <p><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16ba</strong>r</p> <p style="text-align: left;">Lưu lượng xả: 12 lit/h</p> <p>Kết nối ren đầu v&agrave;o :&nbsp; G1/2"</p> <p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;1,5 đến 65 &deg;C</p> <p>Nguồn cấp: 230VAC</p> <p>Được sử dụng vị tr&iacute;: m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y sấy kh&iacute;, m&aacute;y l&agrave;m m&aacute;t kh&iacute; n&eacute;n, b&igrave;nh t&iacute;ch, bộ lọc th&ocirc;, bộ lọc tinh...</p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin