Bút đo lực căng dây đai SKF PHG PT/C1 007


Mã SP: SKF PHG PT/C1 007 - Model: SKF- Nhật

Bút đo lực căng dây đai SKF PHG PT/C1 007

Bút đo lực căng dây đai SKF PHG PT/C1 007

Hãng SKF - Nhật

Bút đo lực căng dây đai SKF PHG PT/C1 007

Hãng SKF - Nhật

Lực căng phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần thiết để vận

hành lâu dài và đạt yêu cầu. 

Phương pháp căng này là dựa trên thực tế là lực cần thiết để làm lệch một

chiều dài nhịp nhất định theo một lượng nhất định có liên quan đến lực căng của đai.Tham khảo: 

Bút đo lực căng dây đai SKF PHG PT/C1 007
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin