• Lõi Lọc Thô Đường Ống Khí Nén ATLAS COPCO

Lõi Lọc Đường Ống Khí Nén ATLAS COPCO (Độ tinh lọc 0.1 micron) - DD

Hãng Omega-Air cung cấp lõi lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; giá thành thấp hơn, hàng sản xuất châu âu.

Các lõi lọc thô đường ồng khí nén AtlasCopco:

DD9;DD32;DD44;DD60;DD120;DD175;DD260;DD280;DD390;DD520;DD520F;DD780F;DD850F giúp lọc bỏ bụi bẩn, tách nước trong khí nén.

Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD9 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD9 (DD10+)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 9 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD850F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD 850F</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 850F DD/M AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.1 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> </p> <p><strong></strong></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD9 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; đường ống thay thế h&atilde;ng Atlas Copco</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.1 micron</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD520 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD520 (DD550+:2901200310)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 520 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD150 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco&nbsp;DD150 (DD170+:2901200306)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 150 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC&nbsp;</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD390 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD390 (DD425+:2901200309)</strong></p> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 390 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD60 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD60 (DD70+:2901200304)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 60 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD120 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="color: #ff0000;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD120 (DD130+:2901200305)</span></strong></h2> H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn. <p>Model:&nbsp;OAC 120 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD260/DD280 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD260/DD280 (DD310+: 2901200308)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 260 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD32 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD32 (DD35+:2901200302)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 32 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD780F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD780F</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 780F DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD17 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD17 (DD20+:2901200301)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 17 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD520F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD520F</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 520F DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD175 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD175 (DD210+:2901200307)</strong></p> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 175 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco DD44 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco DD44 (DD50+:2901200303)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; thay thế l&otilde;i lọc kh&iacute; h&atilde;ng Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u, h&agrave;ng c&oacute; sẵn.</strong></p> <p>Model:&nbsp;OAC 9 DD/M AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.1 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> <p>Ứng dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p lọc bỏ bụi bẩn c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n.</p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin