• Lõi Lọc Khí AF series

 • Lõi Lọc 76090S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 76090P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 50075P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 50075M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 75140M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 22075M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 22075P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 22075S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 32075S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 51090M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 32075P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 3 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 75140S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 51090P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 32075M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 75140P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 12075M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 50075S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 12075P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 51140P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 76090M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 51140S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 0605P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 06050M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 06050S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 07050P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 07050M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 07050S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 14050P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ khí nén. Với cấp độ lọc 15 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 14050M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,1 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

 • Lõi Lọc 14050S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Được thiết kế để loại bỏ các chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ khí nén .Với cấp độ lọc 0,01 micron giúp lọc tốt hơn , kéo dài tuổi thọ cho máy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM
Đăng ký nhận tin