• Lõi Lọc Khí P-VAC series

 • Lõi Lọc Khí 32075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0476&nbsp; (1")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 14050 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0106&nbsp; (3/4")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 75140 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 2406&nbsp; (3")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 07050 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0076&nbsp; (1/2")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 50075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0706&nbsp; (1 1/2")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 76090 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 1506&nbsp; (2")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 51090 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0946&nbsp; (2")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 12075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0186&nbsp; (1")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 06050 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0056&nbsp; (3/8")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 22075 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 0306&nbsp; (1")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 51140 (VACP; VACM)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&ugrave;ng th&acirc;n lọc inox, model: P-VAC 2006&nbsp; (3")</strong></p> <p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (3 &mu;m ;&nbsp; 0.1&nbsp;&mu;m )</strong></strong><br /> <br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin