• PHỤ KIỆN OMEGA-AIR

 • Bộ Giảm Âm ES 22075 (3/4

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • Bộ Giảm Âm ES 22090 (1

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • Bộ Giảm Âm ES 32090 (1 1/4

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • WK - wall mounting kit for filters

  Mã sản phẩm: OMEGA

 • Bộ Giảm Âm ES 12075 (1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • Bộ Giảm Âm ES 45140 (2

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • Bộ Giảm Âm ES 32140 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • Bộ Giảm Âm ES 06050 (1/4

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • Bộ Giảm Âm ES 14050 (3/8

  Mã sản phẩm: OMEGA

  Bộ giảm âm được thiết kế để giảm tiếng ồn hiệu quả trong nhiều ứng dụng mà khí nén được xả ra / mất cân bằng cho áp lực xung quanh.

 • AK- assembly kits for filters

  Mã sản phẩm: OMEGA


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin