• CẢM BIẾN ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ NÉN

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí S421

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S421</h2> <p>M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</p> <p>T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng, gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống v&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p tiết kiệm kh&iacute;.</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN80 (lkết nối: lắp bich; lắp ren)</p> <p>&Aacute;p suất: 16bar</p> <p>Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</p> <p>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S430

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S430</p> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p><br /> </p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S450

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S450</p> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p><br /> </p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S452

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S401

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S401 </h2> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p>M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n; CO2; O2; N2; N2O; Ar; H2; He; C3H8&hellip;..</p> <p><span style="text-indent: -0.25in;">K&iacute;ch thước đường ống: 1inch&hellip;.12inch (DN25&hellip;.DN300)</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in;">Đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in;">T&iacute;n hiệu ra mA; t&iacute;n hiệu xung hoặc Modbus RTU</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in;"><br /> </span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in;"><br /> </span></p> <p style="text-indent: -0.25in;">&nbsp;</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin