• THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ 


Chuyên cung cấp các thiết bị đo lưu lượng khí nén, khí oxi, khí LPG; khí agon; khí nito, tiêu chuẩn châu âu, giá cạnh tranh, giao hàng nhanh.

Tham khảo: thiết bị đo dewpoint;Thiết bị đo nồng độ hơi dầu S120, thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén

XUẤT XỨ THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S421 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KH&Iacute;&nbsp; S421</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">T&iacute;nh năng của thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; S421</span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"> Đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng </span> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n; CO2; O2; N2; N2O; Ar; H2; He; C3H8&hellip;..</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15....DN80</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S430 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</p> <p>M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN80</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Cấp bảo vệ: IP67</p> <p>Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</p> <p>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</p> <p>Vật liệu cảm biến: Inox 316L</p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S452 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S452&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN80</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP67</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p>

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S401 (SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><span style="font-size: 16px;"><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S401</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN300&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S450 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN300</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP67</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin