• THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG DẦU S120 SUTO-ITEC

THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG DẦU S120, HÃNG SUTO-ITEC (ĐỨC)

Dùng để đo hàm lượng hơi dầu có trong khí nén, giúp nhà máy biết được hệ thống khí nén có sạch không để có biện pháp xử lý.

XUẤT XỨ MÁY ĐO HÀM LƯỢNG DẦU S120

HÃNG SUTO-ITEC (ĐỨC)

  • Thiết Bị Đo Nồng Độ Hơi Dầu S120 (SUTO-ITEC)

    Mã sản phẩm: S120

    <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Nồng Độ Hơi Dầu S120&nbsp; </span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (CHLB ĐỨC)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&Iacute;NH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐO &amp; GI&Aacute;M S&Aacute;T NỒNG ĐỘ HƠI DẦU S120</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;m lượng hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&iacute; kh&aacute;c</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Dải c&agrave;i min: 0,003 mg / m&sup3;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Kết nối dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua ống lấy mẫu v&agrave; kết nối nhanh; sử dụng thuận tiện</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">.&bull; T&iacute;n hiệu đầu ra: - 4 ... 20 mA;&nbsp; RS-485, Modbus / RTU/ C&ocirc;ng tắc rơle (NO)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng: Y tế; Dược Phẩm; Thực Phẩm; Điện tử; Nước Giải Kh&aacute;t&hellip;.</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin