• THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG (SUTO-ITEC)

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG 

TTECH chuyên cung cấp thiết bị đo nhiệt độ điểm sương  hay còn gọi là độ Dewpoint, độ ẩm trong khí nén xuất xứ hãng SUTO-iTec (Đức),

giúp nhà máy nhanh chóng xử lý độ ẩm có trong hệ thống khí nén một cách triệt để.

XUẤT XỨ Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-1 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p style="text-indent: 0.5in; background: white;"><strong>Thiết bị đo điểm sương cầm tay&nbsp;</strong><em><strong>S505-1</strong></em><em> h&atilde;ng Suto-itec (Đức) được ra đời để gi&uacute;p người d&ugrave;ng đo được nhiệt độ đọng sương (hay c&ograve;n gọi l&agrave; độ Dewpoint) h&atilde;ng đ&atilde; kết hợp c&ocirc;ng nghệ đo lường với thiết kế giao diện người d&ugrave;ng (UI).</em><strong></strong></p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -50oC...+50oC</strong></p> <p style="background: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, đo &aacute;p suất, đo điểm sương</p> <p style="background: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương S505 Cầm Tay, SUTO-ITEC (ĐỨC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương S505 (Dewpoint S505)</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</p> <p>Dải đo: -100oC...+50oC</p> <p>Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Đọng Sương S505-2(SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-2&nbsp; (Dewpoint S505-2)</strong></p> <strong> </strong> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p>Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505-2 hay c&ograve;n gọi l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ đọng sương S505-2 cầm tay (đo Dewpoint S505-2)</p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -</strong><strong>100</strong><strong>oC...</strong><strong>-30</strong><strong>oC</strong></p> <p><span style="background-color: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất, dewpoint</span></p> <p><span style="background-color: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin