• Thiết Bị Hãng Trotec

  • MÁY TẠO ẨM CÔNG NGHIỆP B400 TROTEC

    Mã sản phẩm: B400

    <h2><span style="font-size: 13px; color: #ff0000;"><strong>M&Aacute;Y TẠO ẨM C&Ocirc;NG NGHIỆP B400 TROTEC (ĐỨC)</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>Lưu lượng thổi lớn nhất: 800m3/h</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>Nguồn điện: 230V/50Hz</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: 0.053kW</strong></span></p> <p><span style="background-color: white; font-weight: bold;">Lượng hơi ẩm ph&acirc;n phối. 60 l / 24 h</span></p> <p><strong>Quạt thổi 2 cấp</strong></p> <p><strong>K&iacute;ch thước L x W x H 316 x 625 x 720 C&oacute; b&aacute;nh xe di chuyển</strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin