• Thiết Bị Đo Hãng RION

MÁY ĐO HÃNG RION - NHẬT

Chuyên cung cấp hàng chính hãng Rion - Nhật; chất lượng tốt; hàng có sẵn;  giá tốt nhất thị trường Việt Nam.

Vui lòng liên hệ để được mua thiết bị đo chính hãng Rion - Nhật

Zalo/Tell: 0948.007.822; email: yen@ttech.vn

Máy đo độ rung Rion VM-82A
 • Máy đo độ rung UV-15 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ nhớt VT-05-06 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ rung SX-A1VA Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Bộ ghi và phân tích DA-21 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ ồn NA-42 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

 • Máy đo độ ồn NA-37 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

 • Máy đo độ rung VM-53; VM-53A Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ rung UV-16 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ ồn NA-42PB1 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy khuếch đại tín hiệu đo NA-42 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ ồn UN-14 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

 • Máy đo độ rung VM-55 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ nhớt VT-05-06 Rion

  Mã sản phẩm: RION-NHẬT

 • Bộ ghi và phân tích LR-07 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo tiếng ồn Class 1 NL-52 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo tiếng ồn Class 2 NL-27 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo tiếng ồn Class 1 NL-62 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ rung 3 trục VM-54 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ rung 3 trục VM-54 Rion

  Mã sản phẩm: RION-NHẬT

 • Máy đo độ rung VM-63A Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo tiếng ồn Class 1 và phân tích tần số theo thời gian thực Octave NA-28 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo rung đa dụng VM-83 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo độ ồn NA-28 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

 • Máy phân tích độ rung VA-12 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy phân tích độ rung VA-12 Rion

  Mã sản phẩm: RION-NHẬT

  Thang cổng vào (chế độ máy đo rung) Thang đo (sử dụng PV-57エ, lọc băng tần cao 3 Hz, lọc băng tần thấp 20 kHz)

 • Máy đo rung đa dụng VM-82 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>

 • Máy đo tiếng ồn Class 2 NL-42 Rion

  Mã sản phẩm: Rion

  <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br /> </div>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin