• Lõi Lọc Khí Omega-air loại A (cacbon)

Lõi lọc khí Omega-air lớp A (cacbon)

Được thiết kế lọc và hấp thụ hơi dầu trong khí nén. Chúng tôi là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam, giá cạnh tranh, hàng có sẵn.

Ứng dụng: Ô tô; Điện tử; Thực phẩm & Đồ uống;  Hóa chất; Hóa dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng công nghiệp chung

       Tham khảo lõi lọc khí omega-air

       Lõi lọc khí Omega-air loại S (0.01micron),Lõi lọc khí Omega-air loại R (1micron),Lõi lọc khí Omega-air hấp thụ hơi dầu A(cabon)

       Lõi lọc khí Omega-air loại M (0.1micron),Lõi lọc khí Omega-air loại P (3micron).Lõi lọc khí Omega-air loại B (15micron)
 • Lõi Lọc Khí 51090A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51090A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc hấp thụ dầu 51090Aược thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0946A</span></p>

 • Lõi Lọc 32075A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 32075A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 32075A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0476A</span></p>

 • Lõi Lọc 75140A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 75140A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&Atilde;NG OMEGA-AIR (sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sử dụng lắp cho th&acirc;n bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF 2406A</span></p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 51140A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51140A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 51140A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF2006A</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 50075A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div></div> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 50075A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 50075A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0706A</span></p>

 • Lõi Lọc 14050A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 14050A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 14050A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0106A</span></p>

 • Lõi Lọc 76090A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 76090A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 76090A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0946A</span></p>

 • Lõi Lọc 22075A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 22075A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 22075A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0306A</span></p>

 • Lõi Lọc 12075A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 12075A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 12075A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0186A</span></p>

 • Lõi Lọc 07050A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 07050A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 07050A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0076A</span></p>

 • Lõi Lọc 06050A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 06050A OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 06050A được thiết kế để hấp thụ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&agrave;m lượng dầu c&ograve;n lại &lt;0,005 mg/m3.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0056A</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin