• Lõi Lọc Khí Omega-air loại B (15micron)

Lõi Lọc Khí Omega-air loại B (15micron)

được thiết kế lọc bui, nước  trong khí nén, xuất xứ hãng Omega-air (sx châu âu).Ứng dụng lõi lọc khí B (15micron): Ô tô; Điện tử; Thực phẩm & Đồ uống;  Hóa chất; Hóa dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng công nghiệp chung

    Tham khảo lõi lọc khí omega-air (15micron)

Lõi lọc khí Omega-air loại S (0.01micron),Lõi lọc khí Omega-air loại R (1micron),Lõi lọc khí Omega-air hấp thụ hơi dầu A(cabon)

       Lõi lọc khí Omega-air loại M (0.1micron),Lõi lọc khí Omega-air loại P (3micron).Lõi lọc khí Omega-air loại B (15micron)

C     Các code lõi lọc khí omega-air loại 15micron: : 06050B;07050B;14050B;12075B; 22075B; 32075B; 51090B; 50075B;76090B;51140B;75140B

Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822

 • Lõi Lọc 51140 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51140B15 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 2006</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 75140 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 75140B15 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 2406</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 12075 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 12075B15 OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0186</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 32075 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 32075B15OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0476</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 76090 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 76090B15 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 1506</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Nén 14050B15 Omega-Air

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 14050B15 OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 2406</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 22075 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 22075B15 OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0306</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 50075 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 50075B15 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0706</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 51090 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51090B15 OMEGA</span></strong><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0946</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 07050 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 07050B15 OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0076</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>

 • Lõi Lọc 06050 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 06050B15 OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; AF 0056</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 15 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin