• Lõi Lọc Khí Omega-air loại R (1micron)

Lõi lọc khí Omega-air lớp R (1micron)

Được thiết kế lọc bụi bẩn trong khí nén. Chúng tôi là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam, giá cạnh tranh, hàng có sẵn.

Ứng dụng: Ô tô; Điện tử; Thực phẩm & Đồ uống;  Hóa chất; Hóa dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng công nghiệp chung

Tham khảo lõi lọc khí omega-air (1micron)

Lõi lọc khí Omega-air loại S (0.01micron),Lõi lọc khí Omega-air loại R (1micron),Lõi lọc khí Omega-air hấp thụ hơi dầu A(cabon)

       Lõi lọc khí Omega-air loại M (0.1micron),Lõi lọc khí Omega-air loại P (3micron).Lõi lọc khí Omega-air loại B (15micron)

Các code lõi lọc khí omega-air loại 1micron: 06050R;07050R;14050R;12075R; 22075R; 32075R; 51090R; 50075R;76090R;51140R;75140R
Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822

 • Lõi Lọc 22075R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 22075R OMEGA</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc&nbsp;<strong>1 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c....</span></p>

 • Lõi Lọc 75140R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n 75140R</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px;"><strong></strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia - Sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để lọc bụi bẩn, nước trong kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 1 micron, sử dụng lắp cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF 2406R</span></p>

 • Lõi Lọc 76090R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2 style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 76090</strong><strong>R OMEGA</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omeg-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc&nbsp;<strong>1</strong><strong> micron</strong>&nbsp;gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p>

 • Lõi Lọc 12075R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 12075R OMEGA</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 1<strong>&nbsp;micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p>

 • Lõi lọc khí 51090R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51090R OMEGA</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 51090R h&atilde;ng omega-air &nbsp;đ&atilde; thiết kế để loại bỏ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">c&aacute;c hạt rắn,&nbsp;nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Tăng tuổi thọ m&aacute;y sấy kh&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; được sử dụng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; AF</strong><strong>0946R</strong></span><br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc 50075R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 50075R OMEGA</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; 50075R h&atilde;ng omega-air &nbsp;đ&atilde; thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">dầu v&agrave; nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; được lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF</strong><strong>0706R</strong><br /> </span><br /> </span></p>

 • Lõi Lọc 32075R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2 style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 32075R</strong></span></h2> <h2 style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><strong><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></strong></h2> <h2 style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 1 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px;">Được lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0467R</span></p>

 • Lõi Lọc 51140R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51140R OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .Với cấp độ lọc <strong>1 micron</strong>&nbsp;gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p c&aacute;c thiết bị tr&ecirc;n hệ th&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n c&oacute; tuổi thọ cao hơn.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p>

 • Lõi Lọc 06050R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute;&nbsp; 06050R OMEGA</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc <strong>1 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p>

 • Lõi Lọc 07050R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 07050R OMEGA</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 07050R c&oacute; độ tinh lọc 1micron &nbsp;thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn,</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;t&aacute;ch nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n trong nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất.</span></p>

 • Lõi Lọc 14050R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2 style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 14050R OMEGA</strong></span></h2> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; 14050R h&atilde;ng omega-air &nbsp;đ&atilde; thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn, bụi bẩn v&agrave; nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n trong nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất.</span></p> <span style="font-size: 16px;"> L&agrave;m tăng tuổi thọ m&aacute;y sấy kh&iacute; v&agrave; thiết bị tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n</span>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin